Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

20:32
3933 157d
Reposted fromzungud zungud

July 09 2015

22:21
5170 e967
Reposted fromxopolly xopolly
22:13
5782 061d
Reposted fromczekoladoweOczy25 czekoladoweOczy25
22:12
Wierzę w całkowitą równość płci, ale jednocześnie jestem przekonana, że to mężczyzna powinien wyjść z inicjatywą i zadzwonić pierwszy. To czysta genetyka, tak jak płacenie za kolację, skręcanie szafek, otwieranie drzwi i noszenie walizek na wakacjach.
— Daniela Farnese
Reposted frombubble-gum bubble-gum

July 06 2015

13:17

June 30 2015

22:04
2438 2394
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
22:03
Here's what we're gonna do. No more doctors, no more labs. You and I, we have a lot of sex.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol
20:56
- Czego ryczysz kretynko! Głupia jesteś i tyle. Tak jak wszystkie blond idiotki wyobrażasz sobie, że rzuci dla Ciebie wszystko i będzie tylko Twój? 
— J. L. Wiśniewski, Martyna
Reposted byhopefulness hopefulness
20:54
Jestem jeszcze trochę zakochana resztkami bezsensownej miłości i jest mi tak cholernie smutno teraz, że chcę to komuś powiedzieć. To musi być ktoś zupełnie obcy, kto nie może mnie zranić. Nareszcie przyda się na coś ten cały Internet. Trafiło na Ciebie. Czy mogę Ci o tym opowiedzieć?
— J. L. Wiśniewski, S@motność w Sieci
20:49
2413 381f 500

                                                      Ikea lovers
20:47
2407 22d1 500

                                          Cozzi Ristorante, Gdynia
20:47
2404 b17c 500

                                    wianki i cuda, cuda i wianki
20:47
2403 ea80 500

                                      that kind of love is eternal
Reposted bywindybaytruewonko21

June 28 2015

22:33
Zakochałam się w magii słów, w tym w jaki sposób mnie dotykał i co mówił kiedy mnie dotykał. Pociągał mnie za sobą jak wiatr pociąga nasionka dmuchawca. Ja - bez woli... on - jak żywioł.
— J. L. Wiśniewski, Martyna
Reposted byoddychajmna oddychajmna
22:30
Jest mi dzisiaj źle bardzo, jest mi bardzo smutno
Myśli mam zwiędłe, chore jak kwiaty na grobie
Za oknem wisi niebo niby szare płótno
Nie mogę Cię dziś kochać i myśleć o Tobie
— Lechoń
Reposted byeterdietylowynonapewno
11:30
3950 84c2 500

                                                      miss my bff
11:30
3949 145f 500

                                                             upsi
11:30
3948 199a 500

                                          Sex and the city quotes
Reposted bysogibalicemeowsaureus
11:29
3946 df08 500

                                                 hahhahah fav

June 27 2015

22:21
3004 fbd2 500

                                                           blonde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl